przewóz zwierząt do Anglii / Polski, najbezpieczniej i najszybciej

Przewóz zwierząt przez EuroTunel/Prom(Ferry)

przewóz zwierząt polska anglia elkbus

Tekst został sporządzony zgodnie z Ustawą o Ochronie Zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. Dz.U. z 2003 nr 106 poz. 1002 z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE, rozporządzenie (WE) nr 1255/97, rozporządzenie PE i Rady (UE) 576/2013 i 577/2013.

 

Proszę Pamiętać, że kwestie weterynaryjne leżą po stronie właściciela psa/ osoby nadającej zwierzaka. Dlatego prosimy o dołożenie wszelkiej staranności, przy wizycie u weterynarza (niezbędne badania) oraz dołączenia oświadczenia o pozwoleniu na przewóz psa/kota.

W przypadku odmówienia przez Pracownika przeprawy do UK. Klient zostanie obciążony kosztami hotelu i ponownego powrotu do nadawcy.

przewóz zwierząt do Anglii, bezpiecznie i nas czas