General Conditions/ Ogolne warunki | Paczki od 20£, Przewozy, transport Polska Anglia. Przewóz, paczki, przesyłki, busy z Polski do Anglii elkbus

General Conditions/ Ogolne warunki

(FAQ) Ogólne informacje dot. transportu przesyłek, dalsze informacje znajdują się w regulaminie na stronie:

 • Dopłata do wagi powyżej 30kg jest równomierna do kg (np:34kg=34£)
 • Paczka standardowa jest do maks wagi 48kg i wymiarów Maks. (np. 60x60x60) =Suma 180cm . Powyżej są doliczane dodatkowe dopłaty i cena jest ustalana indywidualnie.
 • Zawartość paczki standardowej to odzież/obuwie.
 • Prosimy o czytelne oznaczenie paczki (rekomendowane drukowane litery)poprzez podpisanie paczki adresem nadawcy, odbiorcy i nr tel. (błędne, niepełne, nieczytelne) dane będą skutkowały późniejszym doręczeniem lub dodatkowymi opłatami (pobranie) na rzecz odbierającego.
 • Jesteśmy dostępni również na platformach:
  Whatsapp ( +48500061661 oraz +447732711340 )
  mail: kontakt@elkbus.eu
  facebook funpage: elkbus
 • Za opakowanie / jakość zapakowania odpowiada klient! Kierowca może ew. udzielić informacji dot. zapakowania (nie osobą decyzyjną) w momencie realizacji zlecenia (nie bierze odpowiedzialności za sposób zapakowania paczki – realizuje tylko zlecenie)
 • Walizki muszą mieć solidnie zakryte wystające kółka i owinięte folią stretch lub włożone w czarny worek plastikowy (celem dodatkowej ochrony)
 • Prosimy przykładać jak największą Uwagę do sposobu zapakowania oraz opakowania! Paczka musi przebyć długa drogę w jak najkrótszym czasie dlatego warto zadbać o perfekcyjne przygotowanie/opakowanie 🙂
 • Ew. opóźnienia doręczeniach/ odbioru przesyłek na etapie kurierskim nie odpowiadamy, lecz służymy udzieleniem informacji oraz pomoc w określeniu czasu dostawy.
 • Za uszkodzenia paczek na etapie kurierskim odpowiedzialna jest firma kurierska. Z naszej strony prowadzimy proces reklamacji między klientem, a firmą kurierską.
 • Nietypowa zwartość: płyny chemiczne, spożywcze, drobna elektronika, szkło, porcelana słoiki z zawartością spożywczą itp. prosimy konsultować telefonicznie, ze względu na zakazy, ograniczoną odpowiedzialność, uszkodzenia, itp.
 • Rowery, które są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej muszą być spakowane jak rower w fabrycznym kartonie. Za nieprawidłowe spakowanie i zwrot firmy kurierskiej odpowiada klient. Dodatkowo jest pobierana kwota 100zł za ponowne przygotowanie wysyłki, płatna przy pobraniu.
 • AGD/RTV – prosimy o kontakt telefoniczny / mailowy.
 • Realizacja usługi oznacza akceptację warunków ogólnych oraz regulaminu.

Rzeczy wyłączone z Usług:

a) rzeczy, których przemieszczanie jest zabronione na podstawie przepisów prawa lub umów, konwencji czy porozumień międzynarodowych, których stroną jest Polska,
b) rzeczy wyłączone z przewozu lotniczego na mocy obowiązujących przepisów prawa w przypadku przemieszczania kombinowanego lotniczo – drogowego,
c) gotówkę, znaki pieniężne, bony towarowe i inne dokumenty płatnicze, czeki, karty płatnicze i kredytowe, druki akcyzy, papiery wartościowe, metale i kamienie szlachetne oraz wyroby z nich, wyroby jubilerskie, dzieła sztuki i wyroby o wartości artystycznej, antyki, jak i inne rzeczy, których wartość wynika z ich wieku, rzadkości lub cech subiektywnych,
przedmioty numizmatyczne i zbiory filatelistyczne, znaki legitymacyjne,
w tym bilety, dowody rejestracyjne i związane z nimi naklejki,
d) dokumenty przetargowe, oferty handlowe, dokumenty księgowe,
e) telekomunikacyjne karty typu prepaid oraz aktywacyjne i inne o podobnych funkcjach,
f) rzeczy przewożone na podstawie dokumentu odprawy celnej czasowej bądź na podstawie karnetu ATA,
g) przedmioty, dla których wymagane jest oznakowanie znakami akcyzy,
h) rzeczy przewożone pod plombą celną,
i) żywe zwierzęta i rośliny,
j) towary wymagające temperatury kontrolowanej,
k) rzeczy łatwo psujące się lub środki spożywcze w rozumieniu Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
l) produkty lecznicze w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne, komponenty do produkcji produktów leczniczych, narkotyki oraz substancje psychotropowe i halucynogenne, z wyjątkiem wysyłanych w celach naukowo-badawczych przez instytucje do tego uprawnione na mocy odrębnych przepisów prawa, z zastrzeżeniem zgody Elkbus na wykonanie takiej Usługi,
m) rzeczy wymagające specjalistycznych badań fitosanitarnych,
n) materiały łatwopalne i wybuchowe, substancje żrące oraz inne towary wymienione w Konwencji ADR, broń i amunicję,
o) zwłoki i szczątki zwłok ludzkich,
p) organy ludzkie, płyny ustrojowe oraz produkty metabolizmu ludzkiego lub zwierzęcego,
q) rzeczy osobiste i mienie przesiedleńcze,
r) instrumenty muzyczne smyczkowe i szarpane,
s) rzeczy, których właściwości mogą stanowić zagrożenie dla ludzi bądź narażać inne Paczki na zniszczenie, uszkodzenie, zabrudzenie, itp.,
t) towary wymagające zachowania szczególnych warunków przy ich przemieszczaniu lub składowaniu (np. przewożenia w określonej pozycji np. poziomo, szkło, ceramika, telewizory, części nadwozia samochodowego, inne towary delikatne),
u) produkty pochodzenia zwierzęcego, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr CEB/CEET z F marca CEETr.,
v) rzeczy lub Paczki, których wysyłanie jest zakazane na podstawie jakichkolwiek obowiązujących sankcji prawnych, na przykład z powodu ich zawartości, ze względu na Odbiorcę lub państwo, do którego lub z którego mają zostać wysłane. Sankcje prawne oznaczają wszelkie przepisy, regulacje, nakazy lub zakazy nakładające jakiekolwiek sankcje (w tym ograniczenia w handlu lub sankcje ekonomiczne) na państwa, osoby fizyczne, osoby prawne lub jakiekolwiek inne jednostki organizacyjne, w tym, lecz nie wyłącznie przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Unię Europejską lub państwa członkowskie Unii Europejskiej.