O czym musisz pamiętać, wysyłka paczek i innych rzeczy, towarów

General Conditions/ Ogolne Warunki

(FAQ) Ogólne informacje dot. m.in. transportu przesyłek i innych towarów. Dalsze informacje znajdują się w regulaminie na stronie.

Pamiętajcie, aby do opakowania paczki przykładać dużą uwagę !
 • Dopłata do wagi powyżej 30kg jest równomierna do kg (np:34kg=34£)
 • Paczka standardowa jest do maks wagi 48kg i wymiarów Maks. (np. 60x60x60) =Suma 180cm kwota 125zł/25f . Powyżej są doliczane dodatkowe dopłaty i cena jest ustalana indywidualnie.
 • Proszę pamiętać, że ww. standardowa oferta dotyczy jednej paczki tzw. sztuki/jednostki!
  Proszę nie mylić z sumowaniem kilogramów z kilku paczek!
  Nasza standardowa oferta jest uproszczona tak, aby klient mógł łatwo dokonać wyboru i ustalić szybko wariant cenowy. Natomiast jeśli Państwo mają skomplikowaną ilość wagową / kilogramową prosimy o wcześniejszy kontakt celem ustalenia szczegółów.
 • Post Code: GU, CM, SS, HP, RG (dolne), RH, SG – cena za paczkę wynosi 25f/125zł do 30kg. Jeśli masz wątpliwości – pytaj 🙂
 • Zawartość paczki standardowej to odzież/obuwie. W przypadku uszkodzenia zawartości AGD/RTV, która nie była zgłoszona, winę ponosi klient. Warto zadeklarować i omówić wartościową zawartość, aby uniknąć nieoczekiwanych sytuacji.
 • Pamietaj! Należy wyeliminować pustą przestrzeń pozostającą po opakowaniu towaru (najlepiej materiałem wypełniającym lub poprzez przycięcie kartonu).
 • Prosimy o czytelne oznaczenie paczki (rekomendowane drukowane litery)poprzez podpisanie paczki adresem nadawcy, odbiorcy i nr tel. (błędne, niepełne, nieczytelne) dane będą skutkowały późniejszym doręczeniem lub dodatkowymi opłatami (pobranie) na rzecz odbierającego.
 • Zlecenie. Proszę pamiętać, że rozmowa nie jest wiążąca, czyli wysłanie danych przez dostępne kanały komunikacji finalizuje przyjęcie zlecenia. Ponieważ podczas rozmowy można źle odnotować przekaz.
 • Jesteśmy dostępni również na platformach:
  Whatsapp ( +48500061661 oraz +447732711340 )
  mail: kontakt@elkbus.eu
  facebook funpage: elkbus
 • Przesyłki powyżej 50 kg (w przypadku wysyłki, bez możliwości doręczenia osobistego będą umieszczane na palecie co będzie generowało dodatkowe koszty).
 • Za opakowanie / jakość zapakowania odpowiada klient! Kierowca może ew. udzielić informacji dot. zapakowania (nie osobą decyzyjną) w momencie realizacji zlecenia (nie bierze odpowiedzialności za sposób zapakowania paczki – realizuje tylko zlecenie)

Pytania przy nadaniu paczki dla kuriera firm: GLS, DPD proszę ograniczyć, wyłącznie do przekazania przesyłki dla Kuriera z firmy: GLS, DPD.

Kurier z firmy: GLS, DPD przy odbiorze nadawanej paczki z adresu wskazanego przez klienta, posiada w zleceniu wszelkie niezbędne informacje, dotyczące dostarczenia paczki.

Wszelkie pytania pt.: „Kiedy paczka będzie doręczona”, „Proszę zadzwonić wcześniej do odbiorcy”, itp. – proszę zawsze kierować bezpośrednio do firmy Elkbus pod dostępne numery tel. w PL i UK oraz inne kanały komunikacji (Fb, Whatsapp, e-mail, itp.)

Zadawanie wspomnianych pytań wprowadza w zakłopotanie kuriera: GLS, DPD, który nie jest pewny czy zlecenie zostało prawidłowo przygotowane. Skutkiem może być nie zabranie paczki lub zwrot na drugi dzień roboczy przesyłki do nadawcy.

 • Walizki do UK wysyłane za pośrednictwem DPD muszą być obligatoryjnie włożone w karton i zakryte kółka nie wystające z obrysu paczki.
 • Walizki do PL preferujemy również włożenie w karton. Ważne, aby miały solidnie zakryte wystające kółka i owinięte folią stretch lub włożone w czarny worek plastikowy (celem dodatkowej ochrony),
 • Prosimy przykładać jak największą Uwagę do sposobu zapakowania oraz opakowania! Paczka musi przebyć długa drogę w jak najkrótszym czasie dlatego warto zadbać o perfekcyjne przygotowanie/opakowanie 🙂
 • jeśli chociaż jeden bok w opakowaniu kartonowym nie jest płaski, ma nieregularny, zakrzywiony lub zaokrąglony kształt, paczka będzie zakwalifikowana jako niestandardowa. nie zważając przy tym na odkształcenia przesyłki. 
 • Jeśli zweryfikujemy Twoją przesyłkę i stwierdzimy, że w zamówieniu zostały podane niewłaściwe informacje na temat kształtu, sposobu opakowania i parametrów, a z tego względu zapłaciłeś za usługę za mało, możesz otrzymać korektę opłaty, wyrównującą koszt do właściwej kwoty zgodnej z aktualnymi cenami.
 • Ew. opóźnienia doręczeniach/ odbioru przesyłek na etapie kurierskim nie odpowiadamy, lecz służymy udzieleniem informacji oraz pomoc w określeniu czasu dostawy.
 • Za uszkodzenia paczek na etapie kurierskim odpowiedzialna jest firma kurierska GLS, DPD, czy inny przewoźnik. Z naszej strony prowadzimy proces reklamacji między klientem, a firmą kurierską.
 • Nietypowa zwartość: płyny chemiczne, spożywcze, drobna elektronika, szkło, porcelana, słoiki z zawartością spożywczą itp. prosimy konsultować telefonicznie, ze względu na zakazy, ograniczoną odpowiedzialność, uszkodzenia, itp. Włożenie bez naszej wiedzy jest dozwolone, lecz klient robi to na własne ryzyko.
 • Rowery, które są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej muszą być spakowane jak rower w fabrycznym kartonie. Za nieprawidłowe spakowanie i zwrot firmy kurierskiej odpowiada klient. Dodatkowo jest pobierana kwota 100zł za ponowne przygotowanie wysyłki, płatna przy pobraniu.
 • AGD/RTV – prosimy o kontakt telefoniczny / mailowy.
 • Realizacja usługi oznacza akceptację warunków ogólnych oraz regulaminu.
Żle spakowany rower!

Rzeczy wyłączone z Usług:

a) rzeczy, których przemieszczanie jest zabronione na podstawie przepisów prawa lub umów, konwencji czy porozumień międzynarodowych, których stroną jest Polska,
b) rzeczy wyłączone z przewozu lotniczego na mocy obowiązujących przepisów prawa w przypadku przemieszczania kombinowanego lotniczo – drogowego,
c) gotówkę, znaki pieniężne, bony towarowe i inne dokumenty płatnicze, czeki, karty płatnicze i kredytowe, druki akcyzy, papiery wartościowe, metale i kamienie szlachetne oraz wyroby z nich, wyroby jubilerskie, dzieła sztuki i wyroby o wartości artystycznej, antyki, jak i inne rzeczy, których wartość wynika z ich wieku, rzadkości lub cech subiektywnych,
przedmioty numizmatyczne i zbiory filatelistyczne, znaki legitymacyjne,
w tym bilety, dowody rejestracyjne i związane z nimi naklejki,
d) dokumenty przetargowe, oferty handlowe, dokumenty księgowe,
e) telekomunikacyjne karty typu prepaid oraz aktywacyjne i inne o podobnych funkcjach,
f) rzeczy przewożone na podstawie dokumentu odprawy celnej czasowej bądź na podstawie karnetu ATA,
g) przedmioty, dla których wymagane jest oznakowanie znakami akcyzy,
h) rzeczy przewożone pod plombą celną,
i) żywe zwierzęta i rośliny,
j) towary wymagające temperatury kontrolowanej,
k) rzeczy łatwo psujące się lub środki spożywcze w rozumieniu Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
l) produkty lecznicze w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne, komponenty do produkcji produktów leczniczych, narkotyki oraz substancje psychotropowe i halucynogenne, z wyjątkiem wysyłanych w celach naukowo-badawczych przez instytucje do tego uprawnione na mocy odrębnych przepisów prawa, z zastrzeżeniem zgody Elkbus na wykonanie takiej Usługi,
m) rzeczy wymagające specjalistycznych badań fitosanitarnych,
n) materiały łatwopalne i wybuchowe, substancje żrące oraz inne towary wymienione w Konwencji ADR, broń i amunicję,
o) zwłoki i szczątki zwłok ludzkich,
p) organy ludzkie, płyny ustrojowe oraz produkty metabolizmu ludzkiego lub zwierzęcego,
q) rzeczy osobiste i mienie przesiedleńcze,
r) instrumenty muzyczne smyczkowe i szarpane,
s) rzeczy, których właściwości mogą stanowić zagrożenie dla ludzi bądź narażać inne Paczki na zniszczenie, uszkodzenie, zabrudzenie, itp.,
t) towary wymagające zachowania szczególnych warunków przy ich przemieszczaniu lub składowaniu (np. przewożenia w określonej pozycji np. poziomo, szkło, ceramika, telewizory, części nadwozia samochodowego, inne towary delikatne),
u) produkty pochodzenia zwierzęcego, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr CEB/CEET z F marca CEETr.,
v) rzeczy lub Paczki, których wysyłanie jest zakazane na podstawie jakichkolwiek obowiązujących sankcji prawnych, na przykład z powodu ich zawartości, ze względu na Odbiorcę lub państwo, do którego lub z którego mają zostać wysłane. Sankcje prawne oznaczają wszelkie przepisy, regulacje, nakazy lub zakazy nakładające jakiekolwiek sankcje (w tym ograniczenia w handlu lub sankcje ekonomiczne) na państwa, osoby fizyczne, osoby prawne lub jakiekolwiek inne jednostki organizacyjne, w tym, lecz nie wyłącznie przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Unię Europejską lub państwa członkowskie Unii Europejskiej.

Waga na etykiecie kurierskiej DPD i GLS: jest odrebna. tzn. w DPD na etykiecie waga widnieje z reguły jako domyslna wpisywana przez Elkbus o wartości = 30 kg. W GLS waga jest napisana na etykiecie, którą nakleja spedycja odbierająca (ważąca zarazem przesyłkę) z dużą dokładnością XX.XX kg .

W obu przypadkach istniej możliwość ponownego zważenia, jeśli deklarowana waga różni się znacznie od wagi rzeczywistej.

Rzeczywista waga paczki na etykietach GLS.