Jak nadawać przesyłki

Jak nadawać przesyłki w ELKBUS

 

Kiedy zabieramy przesyłki z Polski?

Przesyłki z całej Polski są zbierane co tydzień w dniach: wtorek, środa, czwartek w godzinach 09:00-17:00 oraz wyjątkowo (po wcześniejszym umówieniu w piątek). Dzięki temu wyjeżdżają w piątek z Polski i w sobotę są dostarczane do Adresata w Anglii lub wyjątkowo w niedzielę przed południem.

O której godzinie będzie kurier z paczką z Polski?

W sobotę, tj dopiero w dniu dostarczenia przesyłki są znane konkretne godziny doręczenia. Jeśli Adresat chce znać konkretną godzinę doręczenia przesyłki, powinien napisać SMS lub zadzwonić Elkbus.

Kurier przed dostarczeniem paczki zawsze kontaktuje się z Odbiorcą przesyłki (minimum  15 minut / maksymalnie klika godzin wcześniej), dlatego szczególnie ważny jest poprawny numer telefonu adresata i “post code”.

Kiedy najpóźniej dokonać zamówienia na przesyłkę Polska-Anglia?

Zamówienie przesyłki powinno być dokonane minimum 1 dzień przed planowym odbiorem  od Nadawcy w Polsce, preferowany dniem jest wtorek, aby w środę był odbiór od nadawcy.

Kiedy dokonać zamówienia na przesyłkę Anglia-Polska?

Zamówienie przesyłki powinno być zlecone w czwartek poprzedzający sobotę kiedy ma być odbiór przesyłki. W wyjątkowych sytuacjach jest możliwość zlecenia przesyłki w sobotę, czyli tego samego dnia, co odbiór u Nadawcy w Anglii.

Czy można odebrać przesyłkę z Polski i od razu nadać następną do Polski?

Tak.

Kiedy najlepiej opłacić transport przesyłki?

Opłata za przesyłkę może być dokonana przez Nadawcę jak i Odbiorcę. Cena jest bez zmian.

Na terenie Anglii – gotówką GBP u kuriera, który odbiera lub dostarcza przesyłkę.

Na terenie Polski – za pomocą przelewu bankowego PLN lub GBP.

Jak dokonać zamówienia przesyłki/ transportu?

Zamówienia na transport przesyłek można dokonać telefonicznie, za pomocą SMS-a lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

Jakie informacje powinny być zawarte przy zamówieniu przesyłki Polska-Anglia?

W rozmowie telefonicznej, w treści wiadomości e-mail a najlepiej w treści SMS-a powinny być zawarte CZTERY następujące informacje:

    1. Data odbioru przesyłki (środa lub czwartek lub wyjątkowo po wcześniejszym umówieniu – piątek),
    2. Ilość przesyłek,
    3. Adres Nadawcy (imię i nazwisko, adres i nr telefonu lokalny Nadawcy),
    4. Adres Odbiorcy (imię i nazwisko, nazwa ulicy, angielski “post code” i nr telefonu lokalny Odbiorcy).

Kiedy zabieramy przesyłki z Anglii??

Przesyłki w Anglii są zabierane w każdą sobotę przez cały dzień lub wyjątkowo do południa w niedzielę.

O której godzinie będzie kurier z paczką z Anglii?

Doręczenie przesyłek z Anglii następuje we wtorek/środa na wskazany adres w całej Polsce.

W wyjątkowych sytuacjach, takich jak opóźnienia na trasie, korki, zmiany godzin otwarcia Euro Tunelu, przesyłki dostarczane są w środy do adresata.

Jak prawidłowo zapakować przesyłkę z Elkbus.eu ?

Preferowana przesyłka powinna być zapakowana w karton o bryle prostopadłościanu. Wytrzymałość i twardość opakowania zewnętrznego powinna być dostosowana do wagi  i charakteru przewożonego towaru.

Środek kartonu powinien być wypełniony w pełni przez zapakowany towar. Wolna przestrzeń powinna być uzupełniona materiałami wypełniającymi, amortyzującymi paczkę.

Towar znajdujący się wewnątrz opakowania nie może się przemieszczać.

Zalecamy wypełnienia dostosowane do kształtów oraz wagi towaru znajdującego się w paczce (styropian, folie bąbelkowe).

Szkło oraz inne rzeczy, które łatwo mogą ulec stłuczeniu, powinny być zapakowane w folię bąbelkową!

Towar powinien być poprzegradzany tekturowymi przegródkami lub zapakowany w mniejsze opakowania, które będą umieszczone wewnątrz większego kartonu.

Należy zabezpieczyć górną i dolną część opakowania usztywniając go dodatkowymi przekładkami.

W przypadku towarów, których specyfikacja  wymaga dodatkowego oznaczenia należy nakleić oznaczenia: “nie rzucać”, “góra-dół”.

Z opakowania zewnętrznego należy usunąć wszelkie stare oznaczenia, listy przewozowe, naklejki itp.

Przesyłki pakujemy w odpowiednio mocne kartony, walizki, mocne torby lub pudła w odpowiednich wymiarach.

Przesyłka powinna być dobrze oklejona taśmą pakunkową, każda krawędź paczki powinna być zaklejona taśmą. Odpowiedzialność za odpowiednie zabezpieczenie zawartości paczki i jej przygotowanie do transportu spoczywa na Nadawcy.

Do przewożenia materiałów szklanych i delikatnych zalecamy stosowanie do tego celu przeznaczonych opakowań. W przypadku przesyłania elektroniki itp. zawartości małych rozmiarów (np. dekoder TV, laptop, kamera) należy go umieścić w większym kartonie, odpowiednio zabezpieczonym wewnątrz wypełniaczem z zachowaniem maksymalnych wymiarów standardowej przesyłki.

Pakowanie opon: Gładka powierzchnia folii czyli owinąć dobrze folią strech jeśli są to cztery opony owinąć po dwie sztuki w jedną folię. Informacja o adresacie powinna być naklejona na ostatniej wartwie folii na zewnątrz krawędzi opony.

Sprzęt RTV i AGD: Każdy telewizor powinien być zapakowany w oryginalny karton, w środku telewizor musi być zabezpieczony oryginalnym styropianem.

 

Co to są przesyłki niestandardowe?

Paczki zapakowane w inny sposób niż wymieniony powyżej mogą być potraktowane jako przesyłki, które wymagają specjalnej obsługi.

 

O charakterze paczki niestandardowej decydują następujące cechy:

– paczki opakowane w zewnętrzne kontenery wysyłkowe wykonane z metalu lub drewna, o kształcie cylindrycznym, takie jak: beczki, bębny wiadra lub opony,    które nie są całkowicie zamknięte w opakowaniu zewnętrznym z tekstury falistej;

– o kształcie okrągłym, owalnym, nieregularnych kształtach, z wystającymi elementami;

– o lepkiej powierzchni, uniemożliwiającą swobodne zsuwanie się np.folie, gumy;

– których zawartość stanowią luźne, ciężkie elementy;

– opony, które nie są zapakowane zgodnie z instrukcją pakowania opon;

– paczki składające się z dwóch odrębnych części połączonych w jedną całość np. za pomocą folii stretch, taśmy;

– maksymalna długość przekracza 110cm (jednakże nie jest dłuższa niż 250 cm), waga gabarytowa jest większa niż 31,5kg.

 

Czy Elkbus.eu przewozi niestandardowe przesyłki?

Tak, po wcześniejszym uzgodnieniu formy odbioru, terminu i kosztów transportu.

Jakiej wielkości może być przesyłka?

Standardowa przesyłka powinna mieć wymiary: 60cm x 60cm x 60cm.

Jeśli jeden bok jest dłuższy, to kosztem innego np: 40cm x 60cm x 80cm.

Trzeba pamiętać że najdłuższy bok paczki nie może przekroczyć 110cm.

Jeśli przesyłka przekroczy podane wymiary dopłata wynosi 5£.

Jaka może być maksymalna waga jednej przesyłki?

31,5 kg.

Waga poszczególnych przesyłek nie sumuje się i każdy karton traktowany jest jako osobna przesyłka.

Jak poprawnie opisać/oznaczyć przesyłkę?

Na każdej paczce należy umieścić pełne dane odbiorcy przesyłki:

– Imię i Nazwisko;

– Adres wraz z Kodem Pocztowym;

– Telefon kontaktowy do Odbiorcy.

Informację taką prosimy pisać w widocznym miejscu długopisem lub markerem na kartce, która będzie przyklejona na przesyłce lub bezpośrednio na przesyłce.

Jeśli przesyłka składa się z większej ilości sztuk, wtedy każda sztuka powinna być opisana. Koszt przesyłki liczy się od każdej sztuki nadawanej.

Co jest zabronione w transporcie przesyłek?

Rzeczy zabronione określa regulamin, nie wolno na pewno alkoholu, tytoniu, papierosów czy też innych wyrobów akcyzowych – za przewóz takich rzeczy w przesyłce firma blokuje przesyłkę, nakłada karę na nadawcę 100 GBP i kieruje sprawę do Kancelarii Adwokackiej.

Nie wolno przewozić silnych leków, środków odurzających, żywności szybko psującej się czy też wymaganej odpowiedniej temperatury np. zamrożone mięso, które czasem jest w transporcie, żywność musi być pakowana hermetycznie.

Zabrania się ogółem umieszczania w paczkach przedmiotów objętych restrykcjami celnymi na terenie Unii Europejskiej.

Co może znajdować się w przesyłce?

Nadawca ma obowiązek podać informacje co paczka zawiera przykładowo: odzież, żywność, elektronikę itp.

Czy można łączyć łączyć mniejsze kartony?

Łączenie mniejszych kartonów: z zasady paczka powinna stanowić jedną nierozerwalną całość, co zapewnia jej trwałość i umożliwia dotarcie w całości do Adresata. Nadawca jest odpowiedzialny za odpowiednie zabezpieczenie zawartości paczek.

Jeśli nadawca zdecyduje się nadać 2 mniejsze pudełka jako 1 przesyłkę zachowując przy tym wymiary przesyłki standardowej i chciałby połączyć je ze sobą musi zadbać o bardzo dobre ich złączenie. Takie 2 pudełka powinny być bardzo dobrze sklejone taśmą pakunkową i dodatkowo oklejone folią pakunkową. W przypadku nieadekwatnego zabezpieczenia przesyłki Przewoźnik ma prawo zrzec się odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia.

Czy można składać reklamacje na uszkodzoną w transporcie przesyłkę?

Wszelkie reklamacje i roszczenia Nadawca/Odbiorca powinien sporządzać na piśmie i przesłać do siedziby Elkbus.eu na usługi transportowe w ciągu 20 dni kalendarzowych od daty doręczenia. Po przekroczeniu tego terminu żadne roszczenia o szkody i straty nie będą uwzględniane.

Protokół szkody należy spisać najpierw w obecności kuriera, który doręcza przesyłkę odbiorcy.

Prawidłowe zapakowanie przesyłki jest podstawą do ewentualnej reklamacji.

jak dobrze zapakować paczkę- (1)

Przykład paczki idealnie zabezpieczonej (szczególnie w przypadku rzeczy delikatnych) :

opakowanie

Jak NIE pakować przesyłek z Elkbus.eu?

Na poniższych zdjęciach przykład kartonu, który był w połowie pusty:

dsc_0426

dsc_0427

Przykłady zniszczeń:

Poniższe przykłady nieodpowiednio zapakowanych rzeczy:

image10

image3